Personvernerklæring

WTW tar sikkerheten til dine personopplysninger på alvor, som betyr at det skal være sikkert for deg å benytte deg av de produktene og tjenestene vi tilbyr. I denne personvernerklæringen vil vi informere deg om hvordan vi behandler personopplysningene til besøkende på nettsiden vår wtw.no.

Om du ønsker nærmere informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles i hver av de ulike tjenestene til WTW finner du i systemene for de respektive tjenestene.

1. Formål

Formålet med behandlingen av personopplysninger som samles inn via wtw.no er å gi ut informasjon om våre produkter og tjenester samt kommunisere med våre besøkende på et enkelt og brukervennlig vis.

WTW.no er levert av WTW AS. WTW er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som samles inn via wtw.no.

2. Rettslig grunnlag

Behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å kunne bruke kontaktskjemaene, søknadsskjemaene og øvrig funksjonalitet på nettsiden. Før du sender en melding til oss via nettsidens kontaktskjema eller søknadsskjema vil du bli opplyst om at dine personopplysninger behandles i samsvar med denne personvernerklæringen.

3. Kontaktskjema

Kontaktskjemaene er en enkel måte for deg å henvende deg til oss på. Informasjonen du registrerer i våre kontaktskjema er nødvendige for at vi skal kunne følge opp og besvare din henvendelse på et effektivt vis.

Det er valgfritt å benytte deg av kontaktskjemaene. Du kan velge å heller sende oss en e-post eller ringe oss direkte på oppgitt nummer/e-postadresse.

4. Søknadsskjema

Søknadskjemaet er en enkel måte for deg å sende inn din jobbsøknad til oss på. Informasjonen du registrerer i vårt søknadsskjema er nødvendige for at vi skal kunne følge opp og besvare din søknad på et effektivt vis.

Det er valgfritt å benytte deg av søknadsskjemaet. Du kan velge å heller sende oss en e-post direkte på oppgitt e-postadresse.

5. Teknisk informasjon

Når du besøker wtw.no blir din IP-adresse, tidspunkt for forespørselen, info om nettleser, inkludert valg språk, loggført i en applikasjonslogg. Dette er informasjon som normalt logges på enhver nettside og kreves for at løsningen skal kunne fungere på gitt plattform og fungerer slik den skal. Dette gir oss også informasjon som er nødvendig for å identifisere og løse problemet dersom det skulle oppstå en feil.

6. Bruksanalyse

wtw.no benytter Google Analytics og Google Tag manager. Dette er et verktøy som gir anonymiserte rapporter på hvordan nettsiden benyttes og gir verdifull input til tjenesteutvikleren for å kunne identifisere behov for tjenesteforbedringer.

6. Informasjonskapsler

For å optimalisere brukeropplevelsen av tjenesten, benytter nettstedet informasjonskapsler. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside og som er nødvendig for at navigasjon og funksjoner på nettstedet skal fungere smidig. Merk at det gjennom bruken av informasjonskapsler aldri blir lagret informasjon som kan identifisere deg personlig. Det er mulig å besøke hjemmesiden uten at informasjonskapsler er i bruk. Dette gjøres ved at du velger innstillinger for dette i din nettleser.

Se informasjonskapsler for mer informasjon om hvilke informasjonskapsler som benyttes av wtw.no

7. Kilder til personopplysninger

Personopplysningene som behandles gjennom wtw.no er lagt inn eller generert av deg selv. Det er ingen innhenting av informasjon fra eksterne register eller tjenester.

8. Tilgang til personopplysninger

Personopplysninger som behandles vil kun være tilgjengelig for autorisert personell med tjenestlig behov tilknyttet tjenesteleverandøren.

Ingen opplysninger registrert via wtw.no utleveres til eksterne tredjeparter, hverken i Norge eller i utlandet, som ikke er nevnt i denne personvernerklæring.

9. Rettigheter og informasjonskrav

Du skal informeres om behandlingen av dine personopplysninger. Denne erklæringen er derfor til enhver tid tilgjengelig fra nettsiden.

Som bruker av wtw.no har du rett til:

  • å få innsyn i de personopplysningene som behandles.
  • å kreve at feilaktige personopplysninger rettes eller fjernes.
  • å motta de personopplysningene om deg selv som du har gitt og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet)
  • å kontakte den behandlingsansvarlige hvis du har innspill eller spørsmål knyttet til behandlingen av dine personopplysninger.
  • å klage til Datatilsynet direkte dersom du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovverk.

10. Lagring og sletting

Dine personopplysninger vil ikke lagres lenger enn nødvendig for å oppnå det kommunikasjonsformålet tjenesten brukes til.

Informasjon registrert via kontaktskjema: Informasjonen du sender til oss via nettsidens kontaktskjema vil oppbevares i vårt supportsystem med det formål å behandle henvendelsen din og kunne følge opp ditt forhold med oss.

Informasjon registrert via søknadsskjema: Informasjonen du sender til oss via nettsidens søknadsskjema vil oppbevares i vårt CRM-system med det formål å behandle henvendelsen din og kunne følge opp ditt forhold med oss.

Teknisk informasjon: Ulike deler av applikasjonsloggen oppbevares i tilstrekkelig tid til å sikre at tjenesten fungerer slik den skal og at kundene mottar den servicen de har krav på.

11. Sikkerhet

WTW.no sikres i tråd med kravene i den gjeldende personopplysningsloven.

WTW AS har ivaretatt informasjonssikkerhetstiltak og interne rutiner for å verifisere at ingen personopplysninger kommer på avveie eller blir benyttet for andre formål enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

All kommunikasjon mellom wtw.no og baksystem, inkludert meldingene som sendes fra kontaktskjemaene og søknadsskjemaene, er sikret med Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) som gir autentisering og kryptering av sendte data ved hjelp av digitale sertifikater.

12. Kontaktinfo

Ved behov for utvidet informasjon vedrørende personvern og sikkerhet for nettstedet, ta kontakt med systemutvikler WTW AS på post@wtw.no.

Vi gjør oppmerksom på at personvernerklæringen vil bli oppdatert i takt med at det utføres endringer på systemet. Oppdatert personvernerklæring vil alltid være tilgjengelig via wtw.no slik at du til enhver tid er informert om hvordan personopplysninger behandles.


Sted: Trondheim
Publisert: 15.03.2022
Sist endret dato: 15.03.2022
WTW AS