Våre løsninger

I WTW utvikler vi våre egne produkter, som løser reelle utfordringer for flere millioner brukere. Med brukervennlighet i sentrum har vi et stort ansvar for å kode og designe ting som fungerer stabilt og smidig. Samtidig kjenner vi daglig på gleden over å gjøre hverdagen litt enklere, for svært mange.

Mobillett er et komplett billettsystem for kollektivtransportselskap, som gir reisende mulighet til å betale sine billetter med mobilen. Løsningen har hatt stor suksess.

Linefare er neste generasjons billettsystem der betalingskortet blir billetten din uavhengig av hvordan du kjøper den.

Gå til linefare.com

God tilgjengelighet er avgjørende for et godt helsetilbud. HelseRespons gjør legekontor og andre helseinstitusjoner i stand til å kommuniserer sikkert og enkelt ta betalt for sine tjenester. Pasienter unngår kø og får automatisk respons umiddelbart.

HelseRespons er i bruk av over 1000 legekontor / helseinstitusjoner.

Gå til helserespons.no
GoMarina er en betalings- og kommunikasjonsløsning for småbåthavner, campingplasser og bobilparkeringer. Her sørger vi for enkel styring av gjestenes tilgang til fasiliteter med vår egen hardware for styring av strøm og tilgang.
Gå til gomarina.no

OneSettle har e-pengekonsesjon fra Finanstilsynet, og håndterer millioner av transaksjoner. Vårt eget betalingsforetak gir oss muligheter til å skape produkter med unike betalingsopplevelser.

OneSettle har på rekordtid blitt en vesentlig betalingsaktør i det nordiske markedet, med fokus på sømløs kundereise og splittoppgjør.

Gå til onesettle.com